Ledelsen ved Kongsberg Simrad AS går nye veier ved at det er brukeren av REsekk som bestemmer når sekk eller pose er fulle, og selv tar de med dit det skal. På den måten utnyttes kapasiteten i REsekk vesentlig bedre, for om rengjøringspersonalet skulle ta bort pose og sekk ville de måtte gjøre det hver gang.
Bruksfordeler - Kontorets miljøstasjoner

Som det første firmaet i verden har Kongsberg Simrad AS satset på en miljøstasjon ved hver kontorarbeidsplass. REsekk, et nyutviklet produkt fra HENRYS-NORGE. REsekk festes under skrivebordet, (som i dette tilfellet er levert av Kinnarps) og blir et vakkert smykke sammenlignet med en returpapirkartong og ei søplebøtte som de ellers måtte hatt.

Hvordan er det under Ditt skrivebord?
REsekk er klar med fulle magasin.

Her ser vi returpapirsekken åpnet og plastposemagasinet på plass. Det er noen magnetiserte klaffer i hver kortside som bærer det mest av vekten av returpapiret som legges i.

I en nyladet REsekk er det 12 papirsekker og 100 plastposer.
Kapasitet og forbruk.

Vi er forskjellige! Noen har mere å legge i REsekk, andre mindre. En REsekk for returpapir har vi beregnet vil holde i 10 arbeidsdager, dvs. 2 uker, og med et magasin på 12 holder ett magsin et 1/2 år! Avfallsposene av plast har vi erfaring for kastes en til to ganger pr. uke.

Ved to ganger pr. uke holder magasinet i ett år, og ved en gang pr. uke; 2 år!
Montere poser.

Hvordan ´lades´ REsekk?
REsekk går på skinner og kan trekkes fram fra plassen under skrivebordet. Da ser vi et stativ med plass til et magasin med 12 store "sekker" av papir, og en R&M POSEHENGER med plass til et magasin med 100 plastposer. Her ser vi at returpapir-sekkene er satt på plass, men ikke åpnet, og R&M POSEHENGER er åpen klar for posemagasinet.
Slik gjør du:

Ta tak i sekkens forside og løsne den forsiktig fra bøylen.
Fest "bærehåndtaket" på krokene på den andre siden.
Stikk hånda ned og åpne posen helt.
Fell opp magnetklaffen i forkant, slett posen og fell klaffen ned igjen.
Fell opp magnetklaffen bak, slett posen og fell klaffen ned igjen.
Ferdig!

Trolig klar til å motta returpapir i 14 dager. Når sekken er full løsnes "bærehandtaket" fra krokene og fra bøylen, magnetklaffene felles opp, (hold hånden under posen) og posen føres nedover mot gulvet. Det er lettere enn å ta den oppover. Lykke til!

Send meg gjerne melding om hvordan det gikk.
Container!

REsekk dekker også flere behov og andre løsninger. Her ser vi REsekk med en avfallspose på høyre side, men den kan også monteres på venstre side. I mange miljøer kan det være behov for å ytterligere dele opp avfallet, og da kan vi ha et posemagasin på hver side, hvor f.eks plastavfall samles i den hvite posen og annet avfall i den sorte.

Som saksmappe!
På steder hvor man sender ifra seg papirer kan den andre posehengeren ha klare poser med størrelse som passer for tegninger og papirer. I et verkstedmiljø vil papirene være synlige, men beskyttet mot olje og regn m.m. R&m POSEHENGERE alene blir brukt til det på flere verksteder i dag.

Samlestasjon i hver avdeling:

Når sekken eller posen i REsekk fjernes fordi brukeren ønsker det, bringes de til samlestasjonen som står sentralt i avdelingen.

Renholdspersonalet, hva sier de?
Her ser vi fra venstre Rita Olsen og Bjørg Stenbek i renholdsfirmaet Elite som har ansvaret for renhold ved Kongsberg Simrads 500 kontorer, og de er veldig glade for REsekk. På spørsmål til Rita Olsen om hva hun syntes er mest fordelaktig med REsekk så er det :

nr. 1 - å slippe å tømme returpapirkartong og avfallsbøtte.
nr. 2 - å ha gulvet fritt til grundig rengjøring.

Bjørg Stenbek er avdelingsleder og har ansvaret for renholdet ser ingen uønsket konkuranse fra REsekk og det nye systemet hvor brukeren selv tar hånd om tømmingen, men ønsker det velkommen.

"...her er nok å gjøre allikevel, og det å tømme returpapirkartong og avfallsbøtte er det ingen som kommer til å savne. Jeg håper heller det blir flere REsekk ved de andre firmaene her i Kongsberg."

Hva sier Henry?

Vi er stolte og glade over det mot og den belsuttsomhet som førte til at vi fikk ordre på 500 Resekk til Kongsberg Simrad AS. For oss kunne det ikke være en bedre start for vårt nye produkt REsekk. Jeg tror at Jørn Sørby og de andre er spente, men om mulig er nok vi i firmaet HENRYS-NORGE enda mere spente. Vi vil veldig gjerne høre hva brukerne etterhvert får av erfaringer, men også fra andre som besøker denne siden - Hva mener Du? Skriv til oss.