Viktige oppgaver?  Ja!
Det å ha riktig utstyr til oppgaven er viktig.

Riktig utstyr, lett tilgjengelig. Her slipper hun å forlate stellebordet for å finne en pose til bleia, og det er ikke alltid at hjelperen står klar.
Ren&mat poser og posehengere er elegante og så rimelige at de kan henges opp der Du trenger en.
Har Du en plass, enten I hjemmet eller på jobben hvor Du trenger en pose som henger klar og som Du kan fylle mens den henger i posehengeren? Vi har poser for de fleste behov.

Ren&mat Posehengere kan henges opp mange steder til forskjellig bruk. Posene tilpasses behovet. Ren&mat Posehenger – Din tredje hånd. Fyll i og la posen
henge til det passer å ta den bort.
Hva har hun i Posen?
Ta bort posen og en ren og ny henger klar!
Vi har alle litt avfall vi ønsker å kvitte oss med, enten på reise (toget/bilen) eller i arbeidet.

Der er viktig at avfalls posen er lett tilgjengelig og har sin faste plass.

Samtidig må den dekke behovet på beste måte både for brukerene og rengjøringspersonalet.
Under følger noen eksempler.