Ledelsen ved Kongsberg Simrad AS går nye veier ved at det er brukeren av REsekk som bestemmer når sekk eller pose er fulle, og selv tar de med dit det skal. På den måten utnyttes kapasiteten i REsekk vesentlig bedre, for om rengjøringspersonalet skulle ta bort pose og sekk ville de måtte gjøre det hver gang.
Bruksfordeler - Kontorets miljøstasjoner

Som det første firmaet i verden har Kongsberg Simrad AS satset på en miljøstasjon ved hver kontorarbeidsplass. REsekk, et nyutviklet produkt fra HENRYS-NORGE. REsekk festes under skrivebordet, (som i dette tilfellet er levert av Kinnarps) og blir et vakkert smykke sammenlignet med en returpapirkartong og ei søplebøtte som de ellers måtte hatt.

Hvordan er det under Ditt skrivebord?
Renholdspersonalet, hva sier de?
Her ser vi fra venstre Rita Olsen og Bjørg Stenbek i renholdsfirmaet Elite som har ansvaret for renhold ved Kongsberg Simrads 500 kontorer, og de er veldig glade for REsekk. På spørsmål til Rita Olsen om hva hun syntes er mest fordelaktig med REsekk så er det :

nr. 1 - å slippe å tømme returpapirkartong og avfallsbøtte.
nr. 2 - å ha gulvet fritt til grundig rengjøring.

Bjørg Stenbek er avdelingsleder og har ansvaret for renholdet ser ingen uønsket konkuranse fra REsekk og det nye systemet hvor brukeren selv tar hånd om tømmingen, men ønsker det velkommen.

"...her er nok å gjøre allikevel, og det å tømme returpapirkartong og avfallsbøtte er det ingen som kommer til å savne. Jeg håper heller det blir flere REsekk ved de andre firmaene her i Kongsberg."

Hva sier Henry?

Vi er stolte og glade over det mot og den belsuttsomhet som førte til at vi fikk ordre på 500 Resekk til Kongsberg Simrad AS. For oss kunne det ikke være en bedre start for vårt nye produkt REsekk. Jeg tror at Jørn Sørby og de andre er spente, men om mulig er nok vi i firmaet HENRYS-NORGE enda mere spente. Vi vil veldig gjerne høre hva brukerne etterhvert får av erfaringer, men også fra andre som besøker denne siden - Hva mener Du? Skriv til oss.